Bedre klang på Godset

På Hverringe Gods har man ombygget den gamle kostald til konferencecenter og Centrum for Restaurering. Efter ombygningen blev det dog konstateret at lokalerne var uanvendelige til formålet pga. uønsket støj i form af for meget rumklang. 

Da man i første omgang ikke ønskede at der blev opsat absorbenter under det gamle staldloft, men kun på vægge, blev det til en kombination af forskellige produkter og materialer.

Ved at benytte godsets gamle våbenskjolde kunne vi integrere stedets ånd som del af støjdæmpningen. Det blev til en moderne og støjdæmpende udgave af de gamle skjolde.

I receptionsområdet og garderoben er der blevet benyttet perforeret træpaneler i birkefinér med støjdæmpende materiale bagved. Paneler i receptionsområdet blev præget med godsets våbenskjolde. Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for denne løsning er du velkommen til at kontake os. 

På væggene i kantinen, kontorer, omklædningsrum og toiletter blev der opsat Alpha SOLO og ALPHA TYST i 40 mm.

I reception, kantine, møderum og gangarealer er der blevet brugt akustikbilleder med stedets egne motiver som stemningsskaber.

I konference-området er der som adskillelse blevet anvendt en akustisk skærmvæg på hjul med lysegråt stof.

Andre eksempler

Ring til Alpha Akustik

+45 70 26 14 12

Email
Vi laver støjdæmpning alle steder hvor det runger for meget. Vi mestre alle fagets discipliner fra måling og beregning til færdig montage.