STØJPÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET - få rådgivning til at løse problemet

Arbejdstilsynet kommer løbende på besøg hos virksomheder for at sikre, at medarbejderne har de mest fordelagtige arbejdsforhold. Hvis de vurderer, at arbejdsforholdene skal forbedres kan de give forskellige former for påbud. 

 

For at vurdere arbejdsforholdene, bliver der set på mange forskellige aspekter - blandt andet akustik.

 

Når Arbejdstilsynet er ude på en arbejdsplads, arbejder de typisk ud fra 3 kategorier af påbud:

  • et påbud med frist

  • et undersøgelsespåbud

  • et rådgivningspåbud

For at blive klogere på Arbejdstilsynet, hvordan de giver påbud og deres processer, har vi interviewet Charlotte Frantz Hansen, tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet. 

HVILKE TYPER PÅBUD KAN MAN FÅ?

UNDERSØGELSESPÅBUD

Følgende er beskrivelserne fra Arbejdstilsynets hjemmeside:

 

Påbud med frist

Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang nok til at sikre, at virksomheden får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning på problemet.

 

Rådgivningspåbud

"Et rådgivningspåbud er et påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Undersøgelsespåbud (§21-påbud)

Virksomheden kan få et undersøgelsespåbud, hvis Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, eller som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i fx en branche.

Påbuddet indebærer, at virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige.

Hvis virksomheden får et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø eller om at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.
 
Undersøgelsespåbud kaldes også § 21-påbud, fordi reglerne om undersøgelsespåbud er fastsat i § 21 i arbejdsmiljøloven.