top of page
akustikpaneler-akustikloft-akustikloesning-rumklang-daarlig-akustik

LCA - LIFE CYCLE ASSESSMENT/ LIVSCYKLUSVURDERING

A-D proces færdig.jpg
  • LCA står for "Life Cycle Assessment" eller på dansk "livscyklusvurdering". Det er en metode til at vurdere miljøpåvirkningen af et produkt eller en tjenesteydelse gennem hele dets livscyklus - fra råvareudvinding, produktion og distribution til brug og bortskaffelse.

  • LCA involverer typisk en omfattende analyse af ressourceforbrug, emissioner til miljøet og andre miljøpåvirkninger i alle faser af et produkts livscyklus. Formålet med LCA er at identificere og kvantificere de miljømæssige konsekvenser af produktet og identificere muligheder for at reducere miljøpåvirkningen.

  • LCA er en vigtig metode til at vurdere miljøpåvirkningen af produkter og tjenester og kan bruges af virksomheder, myndigheder og forbrugere til at træffe informerede beslutninger omkring bæredygtighed og miljøbeskyttelse

Klimakrav (LCA) i bygningsreglementet - der trådte i kraft 1. januar 2023
 
I januar 2023 blev der indført krav til LCA-beregninger for nybyggeri over 1000 kvadratmeter. Kravet er en CO₂-grænseværdi svarende til
max. 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravet gælder nye bygninger, der er omfattet af energirammen. 

Intentionen er, at nedbringe klimaaftrykket fra byggebranchen og tænke i mere bæredygtige løsninger og materialer, når man bygger. 

bottom of page