top of page
Alpha-TYST-akustik-kontor-akustikvaeg-ak

3 REGLER FOR GOD AKUSTIK

 

Støjdæmpning og arbejdsro øger effektiviteten på arbejdspladsen. God akustik er med til at sikre støjdæmpning og arbejdsro, så dine medarbejdere får ro til at fokusere på deres arbejde.

 

Oplever du, at det runger i dit private hjem, er akustikregulering med til at skabe rolige rammer til hyggelige middage.

Regel nr. 1 om god akustik

 

Dobbelt rumhøjde = dobbelt mængde akustikmateriale.

TEORIEN

Sabine fandt først i det 19. århundrede en formel, der angiver efterklangtiden.

 • A = mængden af lydabsorberende materiale.

 • V = rummets volumen.

 • T = efterklangstiden.


Sabines formel: T = V x 0,16 / A

Af formlen kan man udlede:

 • Bliver volumen dobbelt så stor, så bliver efterklangstiden dobbelt så lang.

 • Fordobles mængden af lydabsorberende materiale, så halveres efterklangstiden.

VIRKELIGHEDEN

Mange arkitekter og bygherrer skaber bygninger med højt til loftet og med hårde materialer.

 • Fællesrummet i børnehuset skal være stort og højloftet.

 • Receptionen i den fremadstormende virksomhed skal udvise magt og har 6 meter til loftet.

 • Køkken/alrum i drømmehuset skal udover fliser, glas og nøgne hårde vægge, også have mindst 4 meter til loftet.

 

KONKLUSION

Nutidens tendenser kræver ekstra fokus på akustikken.

 • Er der 6 meter til loftet i børnehuset, kræver det dobbelt så meget akustisk absorberende materiale end et sted med normal loftshøjde.

 • En reception med god akustik, muliggør bedre kommunikation mellem firmaets ansigt udadtil (receptionisten) og kunden.

 • Et normalt køkken/alrum kræver et akustisk absorberende areal svarende til 25 til 35 % af gulvarealet. Er der mere end 3 meter til loftet, skal der mindst opsættes et areal på 35 %, og der skal absorberende lyden.

Regel nr. 2 om god akustik

 

Ca. 20 % af akustikmaterialet skal sidde på væggene.

 

Har man et godt akustisk loft og nogle helt bare vægge, opstår der "stående bølger" mellem væggene, hvilket skaber et ekko i rummet og giver dårlig lydkvalitet. 

I opholdsrum med almindelig lofthøjde anbefales det ift. SBi anvisning 218 at placere mindst 10 - 15 % af det samlede absorptionsareal på vægge eller andre lodrette flader. 

Skal man overholde kravene for rum med over 4 meter til loft, skal man op på 1,2 x gulvarealet, og er hermed nødt til at benytte lodrette flader til mindst 20 % af absorptionen.

AKUSTIK I PRAKSIS

 

I praksis kan man ikke bruge væggene for meget, når man akustikregulerer – særligt ikke når man har behov for at få en meget lav efterklangstid (som er tilfældet med undervisningslokaler og dagsinstitutioner).

Tog man i stedet udgangspunkt i et kontor, er kravene til

absorptionsmateriale, at man skal dække, hvad der svarer til ca. 90 % af gulvarealet.

 

10 - 20 % af dette kan omsættes til det eksisterende møblement, 50 - 60 % kan der, i de fleste tilfælde, findes plads til i loftet. Dermed vil man ligeledes gerne placere de resterende ca. 20 % på væggene. Fordelingen af akustikmaterialet er hermed nogenlunde det samme. 

Du kan læse mere om lovgivningen indenfor akustik, ved at klikke her.

Regel nr. 3 om god akustik

 

Brug mineraluld – ikke perforeret gips.

I kontorer, undervisningslokaler og daginstitutioner er der krav om enten kort efterklangstid eller et meget stort og effektivt lydabsorberende areal. Begge dele skaber god akustik med blød lyd. 

Ifølge Arbejdstilsynets regler, skal der i et storrumskontor opsættes et lydabsorberende areal, der svarer til 0,9 x gulvarealet.

REGNESTYKKET IFT. AKUSTIK

 

Forestil dig et rum med et gulvareal på 100 m².

 • Gode mineraluldslofter har en effekt på ca. 90 %, og der skal derfor opsættes ca. 100 m² absorberende materiale for at opnå god akustik.

 • Perforeret gips med en frise af plan gips, har en effekt på ca. 50 %.

SAMMENLIGNING

 • For at få den samme effekt som et godt mineraluldsloft, skal der altså opsættes næsten dobbelt så meget akustisk materiale, hvis der er perforeret gipsloft.

 • Det vil sige at hele loftet skal dækkes, og så skal der yderligere findes plads til omkring 80 m² akustisk materiale. 

Til sidst skal det nævnes at selv om mineraluld er den bedste løsning, så er der også forskel på akustikplader af mineraluld. Forskellene kan skyldes overflade, tykkelse og den måde de er monteret på.

bottom of page