Lyd-ABC

Lyd-ABC

Velkommen til denne lille lyd-ABC, hvor vi giver en kort introduktion til de vigtigste begreber inden for rumakustik.

I daglig tale bliver der brugt ord som akustikregulering, lydisolering, støjdæmpning og lyddæmpning. Disse udtryk kan være med til at...

Lyd-ABC

Velkommen til denne lille lyd-ABC, hvor vi giver en kort introduktion til de vigtigste begreber inden for rumakustik.

I daglig tale bliver der brugt ord som akustikregulering, lydisolering, støjdæmpning og lyddæmpning. Disse udtryk kan være med til at forvirre enhver. Her kan du lære mere om de udtryk, som fagfolk benytter, når vi taler om akustikregulering.

Hvad er god akustik?
God akustik afhænger meget af hvilket rum man taler om, og hvordan rummet benyttes. Hvad der er god akustik i en børnehave og i et køkken-alrum, er for eksempel ikke nødvendigvis det samme. Ens for alle steder er at det er svært at forstå hvad der bliver sagt hvis lyden bliver hængende i rummet for længe (det er hvad vi kalder dårlig akustik). Dette er naturligvis ekstra vigtig for folk med nedsat hørrelse eller høretab. 

Når vi kommer på besøg vil vi derfor gerne høre, hvordan I bruger rummet. Vi har ikke behov for at høre støjen. For at undersøge rummet, kan vi enten klappe, skyde en startpistol af, eller lave en anden høj lyd.

Hvordan ændres akustikken?
Akustikken i rummet forandres, så snart man ændrer nogle af rummets reflekterende overflader, og erstatter dem med lydabsorberende overflader. I de fleste tilfælde benytter vi mineraluldsplader, som vi, på den ene eller anden måde, tænker ind i rummet, så det ser godt ud. Mineraluldspladerne indeholder massevis af små mineraluldsfibre, som bliver sat i bevægelse, når lyden rammer pladen. Hermed bliver lyden omdannet til varme inde i pladen, og forsvinder altså fra rummet, så efterklangen bliver kortere.

Hvis man har højt til loftet er volumen i rummet større, og man har derfor behov for mere absorbtion, end hvis man har lavt til loftet.

Hvor kan absorbenterne sidde og hvor meget skal der til?
Man kan vælge at montere sin akustikregulering på loftet eller på væggene afhængigt af hvad der ser bedst ud, eller hvordan rummet er opbygget. Hvis man har et firkantet rum, hvor der er masser af bogrealer osv. på væggene, er det ofte unødvendigt at tage væggene i brug.

Loftet bliver næsten altid brugt, når man laver akustikregulering. Det er både en god måde at få akustikreguleringen spredt i lokalet på, men er også godt, fordi akustikmaterialet undgår at være i vejen både synsmæssigt og fysisk, for dem der opholder sig i rummet.

Hvad koster det?
Vi laver løsninger i alle prisklasser og i alle størrelser. Det er godt for os at vide, om du går efter en luksus eller budget-løsning, fra starten, så vi kan lave et tilbud, der passer så godt til dig som muligt.

Absorptionskoefficient:
Absorptionskoefficienten beskriver hvor meget af den lyd der rammer et materiale, der absorberes. Den oplyses som en værdi mellem 0 og 1.
Tætte hårde materialer, som for eksempel malet beton og en lamineret bordplade, har værdien 0, fordi ingen lyd absorberes - tværtimod reflekteres al lyd.
Et åbent vindue eller et tykt lag mineraluld har værdien 1, fordi al lyd absorberes og dermed forsvinder.
For alle vores produkter er der opgivet absorptionskoefficienter.

Absorptionsmængde:
Absorptionsmængden beskriver hvor meget 100 % effektiv absorption der er til stede i et lokale. Oplyses som m2S, hvor S står for Sabine.
Hvis der er 1 m2 akustikmateriale med en absorptionskoefficient på 0,5, så er der en absorptionsmængde på 0,5 m2S.
1 m2 trægulv med en absorptionskoefficient på 0,1, så er der en absorptionsmængde på 0,1 m2S.
Man regner alle lokalets overflader på denne måde og får så den samlede absorptionsmængde.

Decibel:
Decibel (dB) er en skala for måling af lyd.
Skalaen er logaritmisk, så 50 dB + 50 dB er ikke 100 dB, men 53 dB. En halvering eller fordobling af lydens effekt svarer altså til 3 dB.
Det menneskelige øre opfatter lyden som halveret eller fordoblet,hver gang niveauet ændres med ca. 8-10 dB.

Diffusion:
Ujævne overflader spreder den lyd der rammer - lyden diffuseres.
For at opnå en god akustik i et lokale, er det vigtigt at lyden ikke reflekteres frem og tilbage mellem hårde parallelle flader. Det kan man forhindre med lydabsorberende materialer, men også ved at bryde lyden op med difusserende overflader. Det kan være bogreoler, meget grov puds (bodega-puds) eller plader der er beregnet til formålet, for eksempel Soundwave.

Efterklangstid:
Teknisk set betegner efterklangstid den tid (i sekunder), det tager lydniveauet at falde med 60 dB, efter at lydkilden er stoppet.
En lang efterklangstid, i for eksempel en kirke, opstår fordi hårde overfladerne reflekterer lyden, så den bliver ved med at køre rundt i lokalet. Det er vanskeligt at tale sammen og man kan ikke bestemme hvorfra lyden kommer.
En kort efterklangstid, i for eksempel bedstemors stue, er resultatet af bløde overflader der absorbere (suger) lyden. Man hører primært den direkte lyd, fordi der ikke er ret mange reflektioner og lyden føles blød og behagelig. Se denne video hvor Peter Møller forklarer: "Hvad er efterklangstid?"

Frekvens:
Frekvens er et mål for lydbølgernes svingninger pr. sekund og opgives i Hertz [Hz].
Hurtige svingninger er høje/lyse toner og langsomme svingninger er dybe toner.
Lyd med forskellig frekvens opfører sig ikke ens, og derfor ser man altid på lyd i forskellige frekvensbånd. Der anvendes normalt 6 frekvensbånd, 125 Hz (dybe toner), 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz til 4000 Hz (høje toner).
Det er de samme frekvensbånd, der bruges når man stiller krav til eller måler lokalers efterklangstid, og når man opgiver materialers akustiske egenskaber.

Lydisolering:
Hvad enten lyden flytter sig gennem vægge mellem to af dine egne rum, eller ind til naboen, handler problemet om utætheder i bygningens konstruktion. Sådanne utætheder kan sjældent løses ved hjælp af vores mineraluldsprodukter, men skal i stedet løses ved tætning af konstruktionen, opbygning af en ny væg, nyt loft eller nyt gulv. Nogle kalder lydisolering for støjisolering, men det dækker over det samme. Hvis du tror du har problemer med lydisolering, kan du læse mere på denne side: "Lydisolering".

Støjpåbud:
Et støjpåbud er når Arbejdstilsynet vurderer at der er for meget støj på en arbejdsplads. Det kan være de fleste typer arbejdspladser, der er tale om - en børnehave såvel som en industrivirksomhed.

Arbejdstilsynet vurderer støjen ud fra to forskellige kriterier: Et om støjniveauet i decibel, og et der stiller krav til rumakustikken. Du kan se mere ved at undersøge følgende: Arbejdstilsynets vejledning A.1.16, Akustik i arbejdsrum og D.6.1-3, Støj i arbejdsrum.

Stående bølger:
Stående bølger, eller Flutter-ekko, er et kort og repeterende ekko, der er forårsaget af en kortvarig lydimpuls (f.eks. håndklap) der bliver kastet frem og tilbage mellem to parallelle overflader.

Det er resultatet af at der hverken er lydabsorberende eller diffuserende materialer på de parallelle overflader, normalt vægge eller loft/gulv.
Det anbefales normalt at 15 til 20 % af akustikmaterialet fordeles på væggene for at undgå stående bølger.

Videokonference:
Sådan skaber du et godt lydmiljø til videokonference, Skype-møder, FaceTime, telefomøder eller fællesopkald. Har I et mødelokale som I jævnligt benytter til konferenceopkald eller videoopkald, så er det ekstra vigtigt at akustikken er virkelig god. Når man benytter et rum til fællesopkald, så vil klangen fra ens rum sendes til den anden ende af "røret", runge rundt dér og sendes tilbage igen. Det vil opfattes som en meget dårligere akustik end udgangspunktet, og vanskeliggøre samtalen. Derfor stilles der ekstra store akustikkrav til denne type rum, og det er typisk nødvendigt at kombinere akustikregulering på både loft og vægge.  

Hvis man for eksempel skaber en efterklang i et mødelokale på 0,6 sekund, så er det rigtig fint til almindelig møde-brug. Skal det samme rum benyttes til videokonference skal efterklangstiden nærmere være 0,4 sekund.

Ring til Alpha Akustik

+45 70 26 14 12

Email

Peter Møller har mere end 30 års erfaring med akustik, og kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige lyddæmpende løsning, hvad enten det er på arbejdspladsen eller hjemme.