top of page
Akustikbilleder-noerrebroghymnasium-akustikloesning-akustikpaneler-alpha-akustik-akustikpl

OVERSKUELIGT - ÆRLIGT - BÆREDYGTIGT

  • Det er Alpha Akustik’s ambition at gøre det let at vælge den mere bæredygtige løsning. Det skal ske uden greenwashing og så der reelt sker forandringer.

  • Vi ønsker at give vores kunder kompetencerne til at inddrage bæredygtighed som et afgørende element, når der træffes beslutninger.

  • Så ud over at vurdere akustikløsninger ud fra akustik, arkitektur og økonomi, tilføjer vi nu bæredygtighed som en væsentlig beslutningsfaktor.

 

For at gøre det overskueligt har vi lavet dette værktøj, så det er let at sammenligne produkter ud fra de vigtigste bæredygtighedsparametre.

Du er meget velkommen til at kontakte en af vores akustikkonsulenter, så I sammen kan finde den løsning der passer til jeres ambition.

HVORDAN VURDERER VI BÆREDYGTIGHED?
I valget af en mere bæredygtig løsning indgår mange parametre. Alle er ikke lige vigtige og nogle er modsatrettede. Det er den kompleksitet, vi adresserer i dette bæredygtighedsværktøj, baseret på DGBN, hvor vi analyserer produkterne ud fra miljømæssig bæredygtighed, socialbæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Forskellige certificeringer vægter de 3 ting forskelligt, hvilket kan ses her. I DGBN certificeringen prioriteres miljø, økonomi og social bæredygtighed ligeligt. 

Miljømæssig bæredygtighed – CO, miljøfarlige stoffer

Økonomisk bæredygtighed - Pris, total økonomi og levetid

Ideel placering 

Social bæredygtighed - indeklima, æstetik, samfundspositivt

Miljømæssig bæredygtighed
 

Data om et produkts indvirkning på global opvarmning, forbrug af ikke fornybare ressourcer, energiforbrug, vandforbrug og affald giver det samlede billede af et byggemateriales miljøpåvirkning gennem dets levetid.

I lyset af de alvorlige udfordringer med globale temperaturstigninger, kan man argumentere at "her og nu udledningen" af drivhusgasser i produktionsfasen, A1-A3 er særlig vigtig. Vi har derfor valgt at oplyse både A1-A3 og den samlede udledning i produktets levetid A-C.

I oversigten anvendes kg CO₂ ækvivalenter pr. m² installeret (GWP). Data kommer, så vidt det er muligt, fra en verificeret EPD. EPD (Miljøvaredeklaration) er de facto standard i byggebranchen. 

Social bæredygtighed

 

Hvad enten man anvender FN’s 17 verdensmål eller byggebranchens foretrukne værktøj til vurdering af en bygnings bæredygtighed, DGNB, så er social bæredygtighed vigtigt.

Luftkvalitet, akustik og udseende er vigtig for menneskers trivsel. Når man betragter et akustikprodukt, er det vigtigste, at det er effektivt, så det kan bidrage til et godt arbejdsmiljø, god indlæring, mindre hovedpine og færre sygedage.

I oversigten anvendes betegnelsen for materialets akustiske egenskaber, absorptionsklassen, som den er beskrevet i ISO 11654:1997. A er bedst og E er ringest. Jo ringere absorptionsklasse, jo mere materiale skal der anvendes for at opnå den ønskede akustik.

Økonomisk bæredygtighed

Er produktet dyrt, kunne merprisen være anvendt til andre bæredygtige tiltag.
Kræver produktet meget vedligeholdelse, bliver livstidsprisen høj.
Er produktet ikke robust skal det repareres eller erstattes.

Disse overvejelser er forskellige alt efter hvor produktet skal anvendes. Slitage er ikke den samme på et kontor som på en skole og den ønskede levetid er længere i en gymnastiksal end i en café. Det er ligeledes væsentligt, om et produkt kan genanvendes eller genbruges.

I oversigten anvendes disse 4 parametre:

  • Prisen, vores konsulent udregner til dig på det specifikke projekt.

  • Vedligeholdelse. Hvordan vedligeholdes produktet.

  • Robusthed. En subjektiv beskrivelse af robusthed og evt. hvor det kan eller ikke kan anvendes.

  • Genbrug. Kan  produktet bruges igen på samme måde?

Akustikpaneler til loftet

alpha-solo-taet-paa-alpha-akustik-kontor-privat-stoejdaempning

ALPHA SOLO

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

CO₂-eqv/m2 installeret A1-A3

8,25 kg CO-eqv

CO₂-eqv/m2 installeret A-C

9,25 kg CO-eqv

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Akustiske absorptionsklasse (ISO 11654)

Klasse A

 

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Pris

Prisen er afhængig af montageform. Kontakt en af vores rådgivere for gratis pristjek

Vedligeholdelse

Støvsugning, aftørring med fugtig klud

Robusthed (slag/stød)

Tåler ikke – ikke egnet til væg i skole/institution

Genbrug

Monteret med beslag: Kan bruges igen.

Oplimet: Kan ikke bruges igen

EPD

SOLO

alpha-direct-akustikloesning-akustikloft-lyddaempning

ALPHA DIRECT GLASULD

 

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

CO₂-eqv/m2 installeret A1-A3

20 mm: 3.44 kg CO-eqv

40 mm: 6,37 kg CO-eqv

CO₂-eqv/m2 installeret A-C

20 mm: 4,10 kg CO-eqv

40 mm: 7,28 kg CO-eqv

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Akustiske absorptionsklasse (ISO 11654)

20 mm: klasse C

40 mm: klasse A

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Pris

Prisen er afhængig af montageform. Kontakt en af vores rådgivere for gratis pristjek

Vedligeholdelse

Støvsugning, aftørring med fugtig klud

Robusthed (slag/stød)

Tåler ikke – ikke egnet til væg i skole/institution

Genbrug

Oplimet: Kan ikke bruges igen

EPD

Glasuld 20 mm

Glasuld 40 mm

Alpha-direct-akustikplader-lydplader-akustikloesning-akustikloft - Udlændinge Service

ALPHA DIRECT STENULD

 

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

CO₂-eqv/m2 installeret A1-A3

20 mm: 3,49 kg CO-eqv

40 mm: 6,13 kg CO-eqv​

CO₂-eqv/m2 installeret A-C

20 mm: 4,65 kg CO-eqv

40 mm: 8,30 kg CO-eqv​

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Akustiske absorptionsklasse (ISO 11654)

20 mm: klasse C

40 mm: klasse A

 

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Pris

Prisen er afhængig af montageform. Kontakt en af vores rådgivere for gratis pristjek

Vedligeholdelse

Støvsugning, aftørring med fugtig klud

Robusthed (slag/stød)

Tåler ikke – ikke egnet til væg i skole/institution

Genbrug

Oplimet: Kan ikke bruges igen

EPD

Stenuld

Til væg og loft

Akustikpaneler til væggen

Troldtekt futurecem-akustikpanel-haardoerakustik-alpha-akustik-akustikvaeg-akustikloft
Alpha-TYST-akustik-kontor-akustikvaeg-akustikloft-lyddaempning-stoej-stoejdaempning-larm-r
Soeuld_soegraes-co2neutral-akustik-akustikloesning-alpha-akustik-struktur

TROLDTEKT FUTURECEM PLUS

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

CO₂-eqv/m2 installeret A1-A3

25 + 18 mm: 1,20 kg CO₂-eqv

25 + 40 mm: 3,86 kg CO₂-eqv

 

CO₂-eqv/m2 installeret A-C

25 + 18 mm: 9,35 kg CO₂-eqv

25 + 40 mm: 12,52 kg CO₂-eqv

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Akustiske absorptionsklasse (ISO 11654)

Monteret direkte på beton

25 + 18 mm: klasse C

25 + 40 mm: klasse A

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Pris

Prisen er afhængig af montageform. Kontakt en af vores rådgivere for gratis pristjek

 

Vedligeholdelse

Støvsugning med børstemundstykke.

Kan males

 

Robusthed (slag/stød)

Tåler i nogen grad – egnet til væg i skole/institution

 

Genbrug

Monteres med skruer: Kan bruges igen.

 

EPD

Træbeton 

Mineraluld

ALPHA TYST

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

CO₂-eqv/m2 installeret A1-A3

Citadel tekstil:

20 mm: 7,04 A1-A3 kg CO2 eqv

40 mm: 10,10 A1-A3 kg CO2 eqv

   

Lucia tekstil:
20 mm: 5,64 kg CO-eqv*
40 mm: 8,70 kg CO-eqv*

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Akustiske absorptionsklasse (ISO 11654)

20 mm: klasse C

40 mm: klasse A

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Pris

Prisen er afhængig af montageform. Kontakt en af vores rådgivere for gratis pristjek

Vedligeholdelse

Støvsugning, aftørring med fugtig klud, desinfektion, damp

Robusthed (slag/stød)

Tåler i nogen grad – egnet til væg i skole/institution

Genbrug

Monteret med beslag: Kan bruges igen.

Oplimet: Kan ikke bruges igen.

*Baseret på tilnærmet beregning, da leverandørerne ikke stiller data til rådighed

EPD

Alpha TYST

SØULD

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

CO₂-eqv/m2 installeret A1-A3

Uden flammehæmmer: -3,6 kg CO-eqv

Med flammehæmmer: -1,7 kg CO-eqv

CO₂-eqv/m2 installeret A-C

Uden flammehæmmer: 3,96 kg CO-eqv

Med flammehæmmer: 5,18 kg CO-eqv

Bemærk Søuld har en negativ CO belastning, da CO lagres i materialet.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Akustiske absorptionsklasse (ISO 11654)

Klasse A

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Pris

Prisen er afhængig af montageform. Kontakt en af vores rådgivere for gratis pristjek

Vedligeholdelse

Støvsugning

Robusthed (slag/stød)

Tåler i nogen grad – ikke egnet til væg i skole/institution

Genbrug

Monteret med beslag/i ramme: Kan genbruges. Oplimet: Kan ikke genbruges

EPD

Søuld

Alpha-akustik-akustikskaerm-bordskaerm-echojazz-upcycled-plast

ECHOJAZZ

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

CO₂-eqv/m2 installeret A1-A3

12 mm: 9,89 kg CO2 eqv

24 mm: 15,70 kg CO2 eqv

CO₂-eqv/m2 installeret A-C

12 mm: 11,24 kg CO2 eqv

24 mm: 18,17 kg CO2 eqv

 

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Akustiske absorptionsklasse (ISO 11654)

12 og 24 mm direkte monteret: klasse D

12 og 24 mm 50 mm fra væg: klasse C

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Pris

Prisen er afhængig af montageform. Kontakt en af vores rådgivere for gratis pristjek

 

Vedligeholdelse

Støvsugning.

Danskvand på svamp.

Kan desinficeres med desinficerende spray.

 

Robusthed (slag/stød)

Tåler i nogen grad – egnet til væg i skole/institution

 

Genbrug

Monteret med beslag: Kan bruges igen.

Oplimet: Kan ikke bruges igen.

EPD

Echojazz

bottom of page