top of page

GOD LYD I BØRNEHAVEN TREHØJE I ROSKILDE

I børnehaven Trehøje havde de perforeret gipsloft, men dårlig lyd. For at skabe bedre lydvilkår, erstattede vi det perforerede gipsloft med et akustikloft af mineraluld. Du kan læse om forskellen mellem perforeret gipsloft og akustik loft her. Du kan også se en video om forskellen her. 

  •  Det er videnskabeligt bevist, at støj er skadeligt – både for hørelsen (de auditive skader), men der er også mange undersøgelser der viser, at støj resulterer i non-auditive skader som stress, forhøjet blodtryk, søvnbesvær og nedsat livskvalitet. (Læs mere om støj i folkeskolen her og læs flere artikler om støjpåvirkning her.)

  • God akustik kan skabe bedre vilkår for god lyd – og dermed minimere støj, så dine medarbejdere får bedre vilkår, færre sygedage og børnene har bedre indlæringsmuligheder – så det er en god økonomisk investering både i personale trivsel, men også ift. børns uddannelse.

  •  Arbejdstilsynet strenge krav til, hvor meget rumklang der må være i undervisningslokaler. De regler skal efterleves for at undgå påbud. Det er f.eks. 0,4 sekunders efterklangstid i opholdsrum i daginstitutioner (læs om bygningsreglementet for daginstitutionsbygninger

  • Vi kan hjælpe jer med at leve op til Arbejdstilsynets krav og dermed sikre de bedst mulige rammer for indlæring og trivsel. Læs mere på vores hjemmeside her. Dermed sikrer I større effektivitetsniveau, færre sygemeldinger, bedre indlæring.

 

Her kan I se, hvordan vi har lavet bedre akustikloft i Børnehaven i Trehøje i Roskilde.

SE VIDEO FRA SAGEN

LÆS OM ALPHA DIRECT

Alpha-Direct-god-akustik-i-boernehave-med-akustikpaneler-akustikloft-privatakustik-velvaere-trivsel-Akustikabsorbenter
bottom of page