top of page
Alpha-akustik-kontor-mos-traepaneler-akustikvaeg-akustikloft-lyddaempning-stoej-stoejdaemp

ALPHA AKUSTIKS BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2022

  • Gennem støtte fra SMV:GRØN har vi været igennem en større bæredygtighedsproces.

  • Vi har arbejdet med, hvordan vi kan tænke bæredygtighed ind i vores forretningsmodel.

  • Blandt andet har vi kortlagt vores CO2 forbrug i 2022, for at kunne sætte målsætninger for fremtiden  og kortlægge, hvor vi skal forbedre os.

  • Beregningerne er lavet gennem klimakompasset.

Hos Alpha Akustik arbejder vi primært med nuancer fra verdensmålene 3, 4, og 12.

3.4. ...mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Vores fokus er på, hvordan man kan fremme mental sundhed og velvære. ​Det er videnskabeligt bevist, at støj skader helbredet. Støj kan medføre stresshormoner i kroppen, der kan føre til sygemeldinger. ​

4a: Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikkevoldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.

Vores fokus er på at skabe effektive læringsmiljøer i børnehaver og på skoler gennem god akustik.

Verdensmål 12 med fokus på:

Bæredygtighed - verdensmål 3. Sundhed og trivsel
Bæredygtighed - verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse
Bæredygtighed - verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion

HOVEDRESULTATER

Virksomhedens samlede CO2e-udledning er angivet i tabel 1. CO2e-udledningen er angivet i ton CO2-ækvivalenter, og tabellen viser udledningen fordelt på de forskellige hovedkategorier. Bemærk, at udenfor scopes ikke medregnes i klimaaftrykket ifølge GHG-protokollen, men kan oplyses særskilt.

Bæredygtighedsregnskab for Alpha Akustiks co2 udledning

Da 93,10 % af vores CO2 udledning stammer fra produktionen (scope 3), er det klimamål nr. 12, vi ønsker at fokusere på, for at reducere vores CO2 udledning fremadrettet.

bottom of page