AT STØJ - få rådgivning og et gratis tilbud på at løse problemet

AT (Arbejdstilsynet) undersøger, hvordan forholdene er på forskellige arbejdspladser ift. f.eks. støj, støjgener og andre arbejdsvilkår.

 

De kommer ud hos forskellige virksomheder, og deres fornemmeste opgave er, at sikre at medarbejderne har mest fordelagtige arbejdsforhold. Hvis de vurderer, at arbejdsforholdene skal forbedres, kan de give forskellige former for påbud, der er inddelt i 3 kategorier af påbud:

  • et påbud med frist

  • et undersøgelsespåbud

  • et rådgivningspåbud

For at blive klogere på Arbejdstilsynet, hvordan de giver påbud og deres processer, har vi interviewet Charlotte Frantz Hansen, tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet. 

HVILKE TYPER PÅBUD KAN MAN FÅ?

UNDERSØGELSESPÅBUD