top of page

APV - Arbejdspladsvurdering

En arbejdspladsvurdering er med til at indikere, hvordan medarbejderne har det på arbejdspladen – altså hvordan er arbejdsmiljøet? Vi har talt med Charlotte Frantz, der er tidligere ansat hos arbejdstilsynet, for at få indsigt i, hvornår man får påbud ift. arbejdsforhold.

APV - ARBEJDSPLADSVURDERING

Her kan du se en video om APV - arbejdspladsvurdering fra Arbejdstilsynet

HVILKE TYPER PÅBUD KAN MAN FÅ?

Her kan du se en video om hvilke typer af påbud man kan få fra Arbejdstilsynet

HVAD ER EN APV?

 

APV - Arbejdspladsvurdering (dette er et lovkrav og et EU krav)

  • En APV er en vurdering af forholdene på en arbejdsplads. 

  • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte har en APV - en arbejdspladsvurdering.

  • En APV skal omfatte alle de arbejdsmæssige forhold, der er i virksomheden.

  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver lavet en APV.

  • Ledelsen og medarbejderne skal arbejde sammen i hele APV processen. 

  • Når en APV er lavet, skal den være tilgængelig for både ledelse og medarbejdere i virksomheden.

  • Ansvarsområderne skal tydeligt fremgå i APV'en, så det er tydeligt, hvem der har ansvaret for at gennemføre handlingerne i praksis. ​

  • Når der sker ændringer, der påvirker arbejdsmiljøet i virksomheden, skal APV'en revideres - det skal ske mindst hvert 3. år (se visualisering)

Læs mere om APV - arbejdspladsvurdering på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Her kan du se, hvordan en typisk APV - Arbejdspldsvurdering ser ud
bottom of page