UNDERSØGELSESPÅBUD - få rådgivning til at løse støjproblemet

Arbejdstilsynet kommer løbende på besøg hos virksomheder for at sikre, at medarbejderne har de mest fordelagtige arbejdsforhold. Her bliver der set på mange forskellige aspekter af arbejdsforholdene - blandt andet akustik.

 

Når Arbejdstilsynet er ude på en arbejdsplads, arbejder de typisk ud fra 3 kategorier af påbud:

  • et påbud med frist

  • et undersøgelsespåbud

  • et rådgivningspåbud

I nedenstående video, vil Charlotte Frantz Hansen, tidligere tilsynsførende hos Arbejdstilsynet uddybe, hvad et undersøgelsespåbud er. 

HVILKE TYPER PÅBUD KAN MAN FÅ?

UNDERSØGELSESPÅBUD

Følgende er beskrivelserne fra Arbejdstilsynets hjemmeside:

 

Undersøgelsespåbud (§21-påbud)

Virksomheden kan få et undersøgelsespåbud, hvis Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, eller som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i fx en branche.

Påbuddet indebærer, at virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige.

Hvis virksomheden får et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø eller om at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.
 
Undersøgelsespåbud kaldes også § 21-påbud, fordi reglerne om undersøgelsespåbud er fastsat i § 21 i arbejdsmiljøloven

Få et gratis tilbud - vi står for alt fra akustisk beregning til færdig montage – ring 70 26 14 12

ALPHA AKUSTIK ApS


Langebjergvænget 8A
4000 Roskilde

post@alpha-akustik.dk 

 

Sjælland: 70 26 14 12

Århus og Jylland Nord: 91 56 44 08

Fyn, Midt- og Syd Jylland: 29 91 70 26

Drejer din henvendelse sig om "nabostøj", så kontakt: 

 

ALPHA Lydisolering ApS

lydisolering@alpha-akustik.dk

Peter Møller: 23 42  84 11

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - torsdag 8.00 - 16.00

Fredag 8.00 - 15.30

Lørdag - søndag lukket. 

Kontakt os på 70 26 14 12 for rundvisning i vores showroom.

ePay forretningsnr.: 5818109

Bankoplysninger: Nordea, reg.: 2905, Kontonr.: 0742 241 009

CVR: 27152961