top of page

TTS INDUSTRILOFT

Den rigtige lyddæmpende løsning til TSS-betonelementer

PRODUKTINFORMATION

I industrihaller med betontag, er den billigste og mest effektive løsning TTS-Industriloft.

Loftet nedhængning 20 til 50 cm og giver meget effektiv lydabsorption.  Loftet bidrager til varmeisoleringen og udgør et lukket rum, hvor der ikke samles støv.

Det store hvide areal lysner lokalet, så der kan spares på lysinstallationer.

TEKNISK DATA

Tilpasses netop dit loft.

TTS-Industriloft opbygges til den aktuelle opgave og det er derfor ikke muligt give eksakte tekniske data, men her gives et indblik i de muligheder der er.

  • Dimension: Normalt 120 cm x 60 cm

  • Tykkelse 2 cm, 5 cm eller 10 cm

  • Montage: Metal skinnesystem nedstroppet til den ønskede højde. Kan udføres med skinner, med ekstra korrosionsbeskyttelse eller rustfrit stål.

  • Overflade: Normalt en hvid industri akustikplade, men kan også udføres med plader der tåler damprengøring og spuling

AKUSTISK DATA

De akustiske data er afhængige af hvilken størrelse, tykkelse og placering der vælges for absorbenten. 

Absorptionskoefficienterne afhænger af akustikpladens tykkelse og af loftets nedhængning. De viste værdier er for en 5 cm tyk plade nedhængt 20 cm.

TTS INDUSTRILOFT absorptionskoefficient.

RELEVANTE INDUSTRISAGER

Akustik-med-alpha-advanced-hos-covid19-testcenter-i-roskilde-mindre

LÆR MERE OM STØJDÆMPNING I INDUSTRIEN

industri-industriakustik-akustikloft-aku
bottom of page