top of page

AKUSTISK DATA

Materialers akustiske egenskaber beskrives som absorptionskoefficient

Absorptionskoefficienten har en værdi mellem 0 og 1, og beskriver, hvor meget af den lyd, der rammer materialet, der absorberes.

 

Tætte hårde materialer, som for eksempel malet beton og en lamineret bordplade, har værdien 0, fordi ingen lyd absorberes - tværtimod reflekteres al lyd tilbage (hvilket er grunden til, det runger).

Dybe toner og høje toner

Dybe toner opfører sig meget anderledes end høje toner, og det er derfor nødvendigt at se på absorptionskoefficienterne for de enkelte frekvensbånd.

 

Der er 6 frekvensbånd fra 125 Hz (dybe toner) til 4000 Hz (høje toner). Kun ved at kende det akustiske materiales absorptionskoefficient ved alle frekvensbåndene, er det muligt at afgøre, om det egner sig til en given opgave.

Stort set alle akustiske materialer er mindre effektive ved dybe toner (125 og 250 Hz), end ved de højere toner. Tynde materialer er typisk mindst effektive med værdier tæt på 0 ved de dybe toner, mens tykkere materialer kan have en absorptionskoefficient på op til 0,5 ved 125 Hz. Over 250 Hz er de fleste akustikmaterialer meget effektive, med værdier over 0,8.

RELEVANTE AKUSTIKLØSNINGER

Alpha-akustik-kontor-akustikvaeg-akustik

Et åbent vindue hjælper på akustikken

Et åbent vindue eller et tykt lag mineraluld har værdien 1, fordi al lyd absorberes og dermed forsvinder.

 

Materialers egenskab

Almindelige bygningsdele, som gipsvægge og lofter, trægulv på strøer, glaspartier og døre har værdier mellem 0,0 og 0,15. Akustiske materialer har værdier mellem 0,5 og 1,0 og er derfor meget mere effektive. For eksempel er en m² god akustikplade lige så effektiv, som 10 til 20 m² gulvtæppe.

Almindelig tale

Almindelig tale ligger i frekvensområdet fra 300 til 3000 Hz, hvorfor det ofte er det vigtigste frekvensområde at få akustikreguleret. Det er dog også essentielt, at der er noget lydabsorption ved lavere frekvenser, da der eller kan opstå "stående bølger". Stående bølger er de lydbølger, der ikke bliver absorberet i loftet, hvilket giver et ekko i rummet, når man klapper. Det kan løses med vægabsorbenter.

 

Nogle gange kan de almindelige bygningsdele give den nødvendige absorption, men ofte er man nød til at vælge akustiske materialer, der er effektive også ved de helt lave frekvenser. Er du I tvivl, så kontakt os. Vi kan altid hjælpe dig, med at finde det rigtige produkt til dit støjproblem.

SE VIDEOER OM AKUSTIK

Alpha-akustik-akustivideo-efterklangstid
bottom of page