Bliv klogere på Akustik

Hos Alpha Akustik tilbyder vi også undervisning i akustik og arbejdsmiljø, for at opkvalificere forståelsen for, hvordan støj påvirker dagligdagen. Ønsker du at blive klogere på, hvordan støj påvirker hverdagen, og hvordan man kan optimere medarbejdernes arbejdsvilkår, kan du kontakte Thomas Fløcke på tlf. 30 25 00 36.

Støj er gentagende gange påvist at være en af de mest tilbagevendende faktorer i klager over arbejdsmiljøer. Men hvordan påvirker dårlig akustik os? Hvilke faktorer spiller ind i definitionen af dårlig akustik? Og hvad kan vi gøre for at sikre os, at de omgivelser, vi befinder os, er akustisk tilstrækkelige? 

 
Oplægget tager modtageren igennem tre faser, som indbefatter: 
 

1. Introduktion til akustik

Her vil modtageren få kompetencer til at forstå de fundamentale begreber indenfor akustik og akustisk perception. For hvad er lyd? Hvordan opfatter vi den? Og hvordan reagerer lyden, når den indkapsles i rum såsom undervisnings- og kontorlokaler

2. Påvirkning af støj

For at forstå hvorfor vi regulerer støjen, er vi nødt til at vide, hvad støj er, hvor den stammer fra, og hvordan vi påvirkes af den. Gennem information om, hvordan vi opfatter støj over til ny forskning indenfor kommunikation i støj, vil du som modtager af oplægget få indsigt i: hvilke konsekvenser dårlig akustik har på indlæringfysiske og psykiske konsekvenser og effektivitet - selv i milde grader af støjeksponering. 

3. Hvad kan vi gøre?

Her får du – om du er: arbejdsgiver, leder, formidler, rådgiver eller bygningsansvarlig redskaber til, hvilke akustiske parametre man skal være opmærksomme på. Derudover får du værktøjer til, hvordan man helt konkret løser de akustiske udfordringer, man kan stå overfor på en arbejdsplads eller i undervisningsregi. 

Uanfægtet om du er arbejdsgiver eller ansat, påvirkes du dagligt af de akustiske omgivelser, du befinder dig i. Det er derfor essentielt, at støjrelaterede problemer bliver addresseret - hvorfor vi tilbyder dette oplæg. 
 
 

Udtalelser fra deltagere:

 

"Vi var alle meget glade for din præsentation: Et relevant og spændende oplæg, med en god skitsering af problemstillingen i en god ’dosering’ af teori og efterfølgende præsentation af løsningsmuligheder. En god oplevelse at blive inddraget i fremlæggelsen med fysiske tests, og bestemt fremmende for forståelsen, også at kunne se og røre nogle af produkterne. Vi vil bestemt anbefale jeres oplæg til både vore egne kollegaer, men også kollegaer i vores samarbejdsområde."  Petra Ulrike Barbara Andersen, Projektleder fra Ishøj Kommune.


"Undervisningsforløbet gav mig et noget mere detaljeret og godt teoretisk grundlag til, hvad jeg som bygherre skal iagttage og være opmærksom på, når vi er i områderne med lyd- og akustikregulering. Det er altid rart at få ny viden i rygsækken og få henledt/skærpet opmærksomheden på, at lyd og akustikregulering ikke er noget, som er for menigmand." Per Stallknecht, Bygherrerådgiver Center for Service & Ejendomme, Lejre Kommune. 

For mere information kontakt Thomas Fløcke på 30 25 00 36.

Ring til Alpha Akustik

+45 70 26 14 12

Email
Vi tager hånd om alt fra tilbud til montage og fra industrihaller til køkkenalrum. Kontakt os nu for yderligere rådgivning.