Nabostøj

Støj fra naboer, overboer, trafik?

Hvad er lydisolering?

Mange er generet af støj, der transmitteres gennem vægge, etageadskillelser eller døre.

 

Vægge lydisoleres ved at bygge en forsatsvæg der ikke har fast forbindelse...

Støj fra naboer, overboer, trafik?

Hvad er lydisolering?

Mange er generet af støj, der transmitteres gennem vægge, etageadskillelser eller døre.

 

Vægge lydisoleres ved at bygge en forsatsvæg der ikke har fast forbindelse til den eksisterende væg.

Etageadskillelser lydisoleres ved at bygge et lydloft, der er ophængt i svingningsdæmpere, så der ikke er fast forbindelse til det eksisterende loft.

Døre kan nogle gange tætnes, men løsningen er normalt at skifte den til en lyddør (massiv dør med dobbelt tætning og bundstykke).

Hvis lydisoleringen skal give det ønskede resultat, er det vigtigt, at alle detaljer udføres korrekt. Det kræver erfaring og omhyggelighed. Hos Alpha har vi mere end 30 års erfaring med støjdæmpning og har udført meget forskellige opgaver, for eksempel:

  • Lægehuse
  • Lyddøde rum
  • Tale-/høre-centre
  • Private hjem
  • Kontorer
  • Industri

 

Hvor meget hjælper det?

Korrekt udført lydisolering vil normalt reducere støjen med 8 – 12 dB.  

Men hvor meget er en reduktion på 8- 12 dB?

Rent teknisk er 3 dB en halvering af lyden.

Subjektivt opfatter vi 8 – 10 dB som en halvering af lydniveauet.

 

Effekten er dog afhængig af flere forhold:

  • Den eksisterende konstruktion. Jo dårligere den eksisterende væg eller etageadskillelse er, jo større forbedring kan man opnå.
  • Flanketransmission. Der vil altid være en vis mængde lyd, der vandrer igennem tilstødende bygningsdele.
  • Hvilken type støj er det, der skal dæmpes (frekvens, styrke, trinlyd, luftlyd)?

 

Hvad koster det?

Prisen på effektiv lydisolering varierer naturligvis meget, men normalt koster det mellem kr. 1.200,- og kr. 2.000,-/m2 + moms.

 

Har du brug for et tilbud?

For at du kan vurdere, om investeringen står mål med den gevinst, der kan opnås, udarbejder vi gerne en overslagspris. For at lave det bedst mulige estimat, har vi brug for følgende oplysninger:

 

1.   En kort beskrivelse af dit støjproblem. Hvad er det, der støjer?

2.   Kommer støjen fra din overbo (gennem loft), underbo (gennem gulv), fra en nabo (gennem væg) eller fra trafik (gennem ydervæg). Eller gennem en dør.

3.   Målene på den væg, gulv eller loft, der skal lydisoleret?

4.   Hvad er fladen lavet af? Er den hård eller blød? Er det gips, mursten, beton?

5.   Er der stuk, elinstallationer, døre, radiatorer eller andet på den flade, der ønskes isoleret?

6.   For at få et helhedsindtryk af opgaven, må du meget gerne sende et billede af den flade, lyden kommer igennem. Du kan også optage en video, og sende den til os.

7.   Til sidst, vil vi gerne vide, hvor du bor og dit telefonnummer.

 

Når vi modtager dine svar, vil vi udearbejde et prisoverslag inden for en uges tid. Send din forespørgsel til lydisolering@alpha-akustik.dk

 

ALPHA Lydisolering ApS – Langebjergvænget 8 A – 4000 Roskilde

E: lydisolering@alpha-akustik.dk – T: 4045 1444 – CVR 39396971