top of page

STØJPÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET - få rådgivning til at løse dine støj- og akustikproblemer

Arbejdstilsynet kommer løbende på besøg hos virksomheder for at sikre, at medarbejderne har de mest fordelagtige arbejdsforhold. Her bliver der set på mange forskellige aspekter af arbejdsforholdene - blandt andet akustik.

 

Når Arbejdstilsynet er ude på en arbejdsplads, vil de typisk reagere med følgende former for påbud:

  • et påbud med frist

  • et rådgivningspåbud

  • et forbud

  • en administrativ bøde

  • en politianmeldelse – det sker hvis virksomheden ikke lever op til sine forpligtelser ift. arbejdsmiljøloven.

For at blive klogere på Arbejdstilsynet, og deres processer, har vi interviewet Charlotte Frantz Hansen, tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet. 

Arbejdstilsynet skriver følgende på deres hjemmeside vedr. påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold. 

HVILKE TYPER PÅBUD KAN MAN FÅ?

UNDERSØGELSESPÅBUD

bottom of page