top of page

STØJ OG DÅRLIG AKUSTIK I INSTITUTIONER - ifølge Arbejdstilsynet

  • Ca. 60 pct. af medarbejderne i daginstitutioner angiver, at de bliver generet af forstyrrende støj i mere end ¼ af tiden. Det fremgår af en stor undersøgelse, lavet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

  • At en del ældre daginstitutioner ikke lever op til de krav om god akustisk regulering, som blev indført med Bygningsreglement 2008.

 

  • At høj baggrundsstøj i rum med mange mennesker har en tendens til at accelerere. Man hæver automatisk stemmen for at overdøve baggrundsstøjen, og det samme gør alle andre. Det kaldes for Lombard effekten. Se kilde

AKUSTIKLØSNINGER TIL SKOLE & INSTITUTION

Alpha-akustik-lyddaempning-stoejdaempning-larm-ro-lyd-lydisolering-kontor-akustikvaeg-akus
view-ALPHA-TYST-akustik-stofpanel-akustikpanel-akustikvaeg-skole-institution.jpg
Akustikbilleder-skaermvaeg-akustik-alpha-motiv-kontor-arbejdsro-arbejdsplads-boernehave-in
Half-a-hut-moedelokale-stilhed-ro-arbejdsro-1.jpg

Hvordan kan man forebygge støjgener som arbejdsgiver, ifølge Arbejdstilsynet:

  • Sørg for at akustikken i rummene er i orden. En efterklangstid på højst 0,4 sekunder i almindelige opholdsrum giver normalt gode akustiske forhold. I kan normalt opnå en lav efterklangstid ved at supplere støjdæmpende lofter med støjdæmpende inventar, f.eks. opslagstavler og møbler. Skab også gerne rum i rummene ved hjælp af støjdæmpende vægge. Hos Alpha Akustik anbefaler vi Alpha TYST som opslagstavler.

  • Udfør støjende aktiviteter i bestemte rum eller på steder, hvor de ikke forstyrrer andre. Vi anbefaler rum-i-rum eller at skabe rum med akustiske skærmvægge.

  • Skab enighed om niveauet for acceptabel støjende adfærd. Det kan skabe gnidninger, hvis I er uenige om, hvor meget støj man kan tolerere. Her anbefaler vi en støjpolitik.

Hvordan kan man forebygge støjgener som medarbejder, ifølge Arbejdstilsynet:

  • Grib ind over for støjende adfærd: Følg konsekvent op på de aftalte adfærdsregler og grib ind, når børnene løber indendørs, råber, spiller musik i stilleområder eller har anden støjende adfærd.

  • Spred børnene: Tænk på at skabe 'stationer', hvor børnene kan samles i mindre grupper uden at forstyrre de øvrige børn. Brug hele huset, ikke mindst ude-arealerne.

  • Fordel støjbelastningerne mellem jer: Nogle aktiviteter i tumlerum, musikrum og vilde lege på legepladsen vil uundgåeligt støje, og dem kan I fordele mellem jer, så de samme personer ikke er udsat for støj hele dagen.

Læs mere her

SE VIDEO OM SKOLE & INSTITUTION

LÆS OM LÆRINGSMILJØER

Boernehave-skole-institution-alpha-akust
bottom of page