top of page
alpha-Solo-akustikloft-akustikloesning-forecast-alpha-akustik.

STENULD OG AKUSTIK - genbrugt affald og naturlige råmaterialer

Vores akustikprodukter består af forskellige kernematerialer. Blandt andet stenuld. Den stenuld, vi anvender, er basaltsten og genbrugsmaterialer fra andre industrier, der er transformeret for at fremstille akustikprodukter. Vores akustikløsninger med stenuld  Cradle to Cradle Certified ® i Bronze og Sølv. Derudover har vores leverandør af stenuld følgende bæredygtighedsmål. ​

 

Stenuld er fremstillet af sten, en af ​​planetens mest uudtømmelige kilder af råmaterialer. Derudover bliver gammelt stenuldsmateriale og affald  genbrugt.

BÆREDYGTIGHEDSMÅL - vores leverandør af stenuld har følgende mål ift. bæredygtighed

CO2 udledninger

20%

Reducere CO2-udledninger (CO2/ton stenuld) fra vores stenuldsfabrikker med 20 % senest i 2030 (10 % i 2022)

Energiforbrug

75%

Reducere energiforbruget (kWh/m2) for vores egne (ikke-renoverede) kontorer med 75 % senest i 2030 (35 % i 2022).

Affald til losseplader og deponi

85%

Reducere mængden af affald til deponi (tons) fra vores stenuldsfabrikker med 85 % senest i 2030.

Sikkerhed, arbejdsmiljø og trivsel

10%

Reducere LTI-raten for ulykker med sygefravær med 10 % årligt og sikre nul dødsulykker

Find ud af mere om vores fremskridt i vores bæredygtighedsrapport

Genvinding af affald

5⇨30

Øge antallet af lande, hvor vi tilbyder genanvendelsesordninger for vores produkter, til 30 senest i 2030 (15 i 2022)

Vandforbrug

20%

Reducere vandforbrug (m3/ton stenuld) fra vores stenuldsfabrikker med 20 % senest i 2030 (10 % i 2022)

HER FORTÆLLER VI OM AKUSTIK I PRIVATE HJEM

PRIVATSAG MED AKUSTIKLOFT OG VÆG

Traelameller-alpha-´nordic-akustik-akust
bottom of page