top of page
God-akustik-paa-skolen-efterklangstid-god-akustik-fjern-rumklang-alpha-akustik-lydisolerin

HVAD ER IIC?

  • IIC står for Impact Insulation Class, og det er en standardiseret måling, der anvendes til at vurdere et gulvs evne til at reducere transmissionen af stødlyd, såsom trinlyd, gennem gulvet. IIC-vurderingen angiver, hvor godt et givent gulv isolerer mod stødlyd forårsaget af fodtrin, møbler, eller andre kilder til stød.

  • IIC-vurderingen måles på en skala fra 10 til 100, hvor et højere tal indikerer en bedre evne til at absorbere og isolere stødlyd. Målingen udføres ved at simulere standardiserede stødlydkilder, såsom en person, der går med hæle på gulvet, og derefter registrere lydtransmissionen til det underliggende rum.

  • En IIC-vurdering tager hensyn til forskellige faktorer, herunder gulvbelægningens tykkelse og dens evne til at absorbere og sprede stødbølger. Denne vurdering er nyttig ved valg af gulvbelægning og konstruktion for at sikre, at støj fra fodtrin eller andre stødkilder minimeres og ikke forstyrrer beboere i underliggende rum.

bottom of page