top of page
alpha-solo-akustikregulering-kontor3.jpg

HVAD ER GRÅ STØJ? Bliv klogere her 

  • Grå støj er en type lyd, der har en ensartet effekt over hele lydspektret. Navnet "grå" støj kommer fra analogien med farver, hvor grå er en neutral farve, der ikke favoriserer nogen bestemt del af det synlige spektrum. På samme måde refererer "grå" støj til en lyd, hvor energifordelingen er ensartet på tværs af forskellige frekvenser.

  • I modsætning til hvid støj, hvor lydens energi er konstant pr. oktav, har grå støj en jævn fordeling af energi over hele frekvensområdet. Dette betyder, at hver frekvenskomponent af lyden har samme styrke, hvilket resulterer i en mere balanceret lydoplevelse.

  • Grå støj anvendes ofte inden for lydmaskeringsteknologi og lydterapi, hvor dens ensartede lyd kan hjælpe med at skjule andre forstyrrende lyde eller skabe en konstant baggrundssusen. Den bruges også i lydteknik til testning og kalibrering af lydudstyr samt i videnskabelige undersøgelser af lydspektrum og frekvensrespons.

 

HVORFOR HEDDER DET GRÅ STØJ?

"Grå støj" er en type støj, der har en konstant effektspektrum pr. oktav. Navnet "grå" støj stammer fra analogien med farver, hvor "grå" er en neutral farve, der opfattes som hverken lys eller mørk. På samme måde har grå støj en jævn fordeling af energi over hele lydspektret, hvilket betyder, at alle frekvenser har omtrent samme energi eller styrke.

Navnet "grå" støj bruges til at beskrive denne ensartede karakter af lyden, hvor der ikke er nogen fremtrædende frekvenser eller toner. Grå støj anvendes ofte inden for lydmaskeringsteknologi eller lydterapi og kan opfattes som beroligende eller neutral, hvilket gør den egnet til at skabe en konstant baggrundssusen, der kan hjælpe med at skjule andre lyde eller forbedre koncentrationen.

Her er nogle af de andre typer støj:

  • Hvid støj: Hvid støj er en form for støj, der indeholder alle lydfrekvenser med samme styrke. Det har en ensartet lyd, der kan hjælpe med at maskere andre lyde og forbedre søvnkvaliteten.

  • Pink støj: Pink støj har en frekvensrespons, der falder med en rate på -3 decibel per oktav. Denne type støj kan virke beroligende og bruges ofte til afslapning og søvn.

  • Brun støj: Brun støj har en endnu stejlere faldende frekvensrespons end pink støj, med en rate på -6 decibel per oktav. Det er nyttigt til at maskere stærkere lyde og skabe en mere ensartet baggrundslyd.

  • Blå støj: Blå støj har en frekvensrespons, der stiger med frekvensen. Denne type støj kan virke mere opkvikkende og bruges til at forbedre koncentration og opmærksomhed.

  • Rosa støj: Rosa støj er en variation af hvid støj, hvor lyden af hvert frekvensbånd er justeret, så det har samme energi pr. oktav. Det kan også være beroligende og anvendes til søvn og afslapning.

bottom of page