top of page

Serviceloven § 116 - Få økonomisk støtte

Paragraf 116 uddyber i STK. 1., hvordan kommunalbestyrelsen skal hjælpe ift. indretning af bolig, hvis personer i boligen har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er, at boligen kan optimeres således, at den skaber bedre rammer for den nedsatte funktionsevne. 

 

Malthe har fået indopereret CI-høreapparat, da han har dårlig hørelse. Hans familie har søgt tilskud fra kommunen efter paragraf 116, for at optimere læringsforholdene for Malthe i hjemmet. Først blev deres ansøgning afvist, men Ankenævnet gav dem medhold. Se videoen om deres forløb her.

MALTHES FAMILIE HAR FÅET MEDHOLD I PARAGRAF 116

bottom of page