top of page

HVAD ER AKUSTIKREGULERING

Akustikregulering er når man regulerer lyden i et rum, og dermed ændrer akustikken til det bedre. Her kan du læse mere om begreber indenfor akustik.

Hvad er forskellen på akustikregulering og lydisolering?

Få gratis undervisning i akustik

AKUSTIKREGULERING

Akustikregulering er når man ændrer akustikken fra dårlig til god. Det sker ved at tilføre rummet absorberende plader, der suger lyden til sig. Således reflekteres lyden ikke, men suges ind i pladerne, og du vil opleve, at det ikker runger i rummet mere. Det gør det nemmere at have samtaler. 

ABSORPTIONSKOEFFICIENT

Absorptionskoefficienten beskriver hvor meget af den lyd der rammer et materiale, der absorberes. Den oplyses som en værdi mellem 0 og 1.
Tætte hårde materialer, som for eksempel malet beton og en lamineret bordplade, har værdien 0, fordi ingen lyd absorberes - tværtimod reflekteres al lyd.
Et åbent vindue eller et tykt lag mineraluld har værdien 1, fordi al lyd absorberes og dermed forsvinder.
For alle vores produkter er der opgivet absorptionskoefficienter.

ABSORPTIONSMÆNGDE

Absorptionsmængden beskriver hvor meget 100 % effektiv absorption der er til stede i et lokale. Oplyses som m2S, hvor S står for Sabine.
Hvis der er 1 m2 akustikmateriale med en absorptionskoefficient på 0,5, så er der en absorptionsmængde på 0,5 m2S.


1 m2 trægulv med en absorptionskoefficient på 0,1, så er der en absorptionsmængde på 0,1 m2S.
Man regner alle lokalets overflader på denne måde og får så den samlede absorptionsmængde.

ABSORPTION – HVOR MEGET SKAL DER TIL?

Man kan vælge at montere sin akustikregulering på loftet eller på væggene afhængigt af hvad der ser bedst ud, eller hvordan rummet er opbygget. Hvis man har et firkantet rum, hvor der er masser af bogrealer osv. på væggene, er det ofte unødvendigt at tage væggene i brug.

Loftet bliver næsten altid brugt, når man laver akustikregulering. Det er både en god måde at få akustikreguleringen spredt i lokalet på, men er også godt, fordi akustikmaterialet undgår at være i vejen både synsmæssigt og fysisk, for dem der opholder sig i rummet.

Hvad koster det?

Vi laver løsninger i alle prisklasser og i alle størrelser. Det er godt for os at vide, om du går efter en luksus eller budget-løsning, fra starten, så vi kan lave et tilbud, der passer så godt til dig som muligt.

FREKVENS

Frekvens er et mål for lydbølgernes svingninger pr. sekund og opgives i Hertz [Hz].
Hurtige svingninger er høje/lyse toner og langsomme svingninger er dybe toner.


Lyd med forskellig frekvens opfører sig ikke ens, og derfor ser man altid på lyd i forskellige frekvensbånd. Der anvendes normalt 6 frekvensbånd, 125 Hz (dybe toner), 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz til 4000 Hz (høje toner).


Det er de samme frekvensbånd, der bruges når man stiller krav til eller måler lokalers efterklangstid, og når man opgiver materialers akustiske egenskaber.

GOD AKUSTIK

God akustik afhænger meget af hvilket rum man taler om, og hvordan rummet benyttes. Hvad der er god akustik i en børnehave og i et køkken-alrum, er for eksempel ikke nødvendigvis det samme. Ens for alle steder er at det er svært at forstå hvad der bliver sagt hvis lyden bliver hængende i rummet for længe (det er hvad vi kalder dårlig akustik). Dette er naturligvis ekstra vigtig for folk med nedsat hørelse eller høretab. 

 

Når vi kommer på besøg, vil vi derfor gerne høre, hvordan I bruger rummet. Vi har ikke behov for at høre støjen. For at undersøge rummet, kan vi enten klappe, skyde en startpistol af, eller lave en anden høj lyd.

HVORDAN ÆNDRES AKUSTIKKEN?

Akustikken i rummet forandres, så snart man ændrer nogle af rummets reflekterende overflader, og erstatter dem med lydabsorberende overflader. I de fleste tilfælde benytter vi mineraluldsplader, som vi, på den ene eller anden måde, tænker ind i rummet, så det ser godt ud. Mineraluldspladerne indeholder massevis af små mineraluldsfibre, som bliver sat i bevægelse, når lyden rammer pladen. Hermed bliver lyden omdannet til varme inde i pladen, og forsvinder altså fra rummet, så efterklangen bliver kortere.

Hvis man har højt til loftet er volumen i rummet større, og man har derfor behov for mere absorption, end hvis man har lavt til loftet.

LYDISOLERING

Læs mere om lydisolering her. Se også video under akustikregulering.

bottom of page