top of page

CI-høreapparat - Cochlear implant

Har du eller dit barn dårlig hørelse og eventuelt indopereret et CI - høreapparat (cochlear implant)? Så kan du søge tilskud fra kommunen. Det er en del af serviceloven, paragraf 116Her vil vi uddybe paragraf 116, hvilke dokumenter, man skal indsamle til processen og hvad man gør, hvis man får afslag.

Her kan du læse mere om Paragraf 116, hvor du kan få økonomisk bidrag fra kommunen

Paragraf 116 (§ 116)

Paragraf 116 uddyber i STK. 1., hvordan kommunalbestyrelsen skal hjælpe ift. indretning af bolig, hvis personer i boligen har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er, at boligen kan optimeres således, at den skaber bedre rammer for den nedsatte funktionsevne. 

 

Herunder gælder nedsat hørelse og personer med CI-høreapparat, hvor de har ret til bedre lydforhold - altså bedre akustik.

Hvad kærver det.jpg

Hvad kræver det?

For at ansøge, hvis det f.eks. er et barn med CI-høreapparat, der træner hørelsen i hjemmet, så kan der indsamles:

  • udtalelser fra børnehave/skole

  • udtalelser fra høre-talepædagog

  • udtalelse fra ATV forløb

  • Efterklangsmåling af opholdsrummene, hvor der foregår træning af tale. (Den dokumentation, kan vi stå for.) 

  • En beregning af, hvordan rummene lever op til en efterklangstid på 0,4 sek.

Afslag.jpg

Hvad hvis du får afslag?

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du tage den videre til ankenævnet.

Du kan søge hjælp Dukh og vi i kan vejlede dig til, hvordan du kommer videre herfra. 

HVORDAN SØGER MAN BIDRAG TIL AKUSTIKREGULERING DERHJEMME

bottom of page