AKUSTIK TIL SKRÅVÆGGE  - Få inspiration til hvordan man kan akustikregulere på skråvægge

Her kan du se inspirationsbilleder til akustikløsninger til skråvægge. Ønsker du god lyd, kommer vi gratis forbi og giver dig et tilbud på at løse dit støjproblem. Kontakt os på 70261412 eller på mail.

god-akustik-stoejdaempning.jpg
god-akustik-stoejdaempning.jpg
god-akustik-stoejdaempning.jpg

God akustik reducerer støjgener

Støjreduktion øger velvære og effektivitet.

En akustikløsning er en engangsinvestering, hvis den er lavet korrekt

Få et gratis og uforpligtende tilbud - vi har over 22 års erfaring med støjdæmpning og står for alt fra akustisk analyse til færdig montage.

LÆS MERE OM ALPHA TYST

Alpha-akustik-lyddaempning-stoejdaempnin

LÆS MERE OM ALPHA DIRECT

alpha-direct-akustik-privat-kontor-stoej