Sundhedsvæsenet

Et sundt lydmiljø lindrer

Det er en forudsætning at der er et behageligt lydmiljø, hvis man vil skabe et sundhedsfremmende klima på for eksempel sygehuse, hospitaler, plejecentre og hospices. 
  
Giv plads til den fortrolige samtale

...

Et sundt lydmiljø lindrer

Det er en forudsætning at der er et behageligt lydmiljø, hvis man vil skabe et sundhedsfremmende klima på for eksempel sygehuse, hospitaler, plejecentre og hospices. 
  
Giv plads til den fortrolige samtale

Med en passende akustik og passende afskærmning kan du skabe et rum i rummet, hvor man kan føre fortrolige samtaler. Dette er enormt vigtigt for oplevelsen af et sygehus-besøg. Og det er ligeledes enormt vigtigt for kommunikationen mellem personalet,  hvilket har stor indflydelse på patienternes sikkerhed. 

Støj stresser og forstyrrer

Det er en stressfaktor for alle, hvis der er for meget støj i et rum. Bruger man som patient energien på negative ting, som det at bearbejde eller modkæmpe stress eller konstante forstyrrelser, tages fokus fra det at blive rask. Med dårlig akustik er det mere eller mindre alle lyde, der virker støjende; stemmer på gangen, høje hæle der smælder eller døre der klaprer.

Kombiner god lyd med god kunst

Med akustikbilleder kan et lækkert motiv, lavet som akustikbillede, sikre at der ikke er for meget støj i rummet. 

Rengøringskrav kan let overholdes

Nogle steder i sundhedsvæsenet er det nødvendigt at alt kan spules fuldstændig rent. Dette er naturligvis noget vi imødekommer. Du kan se mere om akustikregulering med høje hygiejnekrav under industri, her i vores produkter.

 

Ring til Alpha Akustik

+45 70 26 14 12

Email
Vi laver støjdæmpning alle steder hvor det runger for meget. Vi mestre alle fagets discipliner fra måling og beregning til færdig montage.