Nakskov

I Nakskov tæt ved vandet ligger Søhusene, der er en del af Nakskov Almene Boligselskab (Boligkontoret Danmark). De 104 flotte og lyse boliger er opført i 2015 og har ligesom meget andet moderne byggeri højt til loftet. Nogle steder er der helt op til ca. 6 meter til loftet. Som andre moderne hjem med højt til loftet, har de flotte rammer dog medført akustiske gener, hvor det har været svært at have dialog mellem flere mennesker i rummet eller blot at kunne høre fjernsynet ordentligt. Problematikken har især været stor hos i forvejen hørehæmmede.

Grunden til de akustiske gener er, at lyden reflekteres særlig meget, når der er store, nøgne væg- og loftspatier som der ofte er, når der er højt til loftet. Efterklangstiden bliver uhensigtsmæssig lang. Det er med til at forstyrre forståelsen og evnen til at opfatte indholdet i en normal dialog.

For at løse de akustiske problemer, kom projektet om at akustikregulere de 104 boliger i udbud i februar 2018. Tre firmaer var med i opløbet om at varetage opgaven, og skulle for at blive godkendt lave et tilbud, der omfattede både pris og et tidsestimat på hele opgaven. Alpha Akustik vandt sagen med begrundelse af, at vi var billigst og bedst til prisen.

Projektet startede d. 23. april 2018. Alpha Akustik har varetaget processen fra planlægning, til varsling af beboere, samt levering og montering af Alpha Direct for at kunne absorbere lyden bedst muligt i de høje rum. 

Boligerne har forskellige størrelser og der er i alt 2-3 rum, der skal akustikreguleres pr. bolig. Ens for alle hjem er, at der er et vindue under taget, som vi under samme proces har sørget for bliver pudset, da det ikke er tilgængeligt for beboerne at gøre selv. Udover akustikløsningen, var der et mellemrum mellem loft og væg i hver bolig, hvilket vi har skjult på en elegant måde ved montage af en specialfremstillet skyggeliste på ca. 9 meter.

Vores akustikmontører forbedrer akustikken i to hjem per dag og de 104 boliger er alle akustikregulerede i midt Juli 2018.

Samarbejdet mellem Boligkontoret Danmark og Alpha Akustik har været særdeles velfungerende og der har været gensidig hjælp at finde i samarbejdet.

Vores akustikmontører har især fået ros af beboerne for den gode stemning, og den venlighed, der er blevet udvist under udførsel af opgaven.

D. 22. maj 2018 tog vi på en solskinsfyldt dag til Nakskov, for dels at deltage i et Projektmøde, men også for at se, hvordan akustikløsningen er blevet implementeret. I slideshowet her ses billeder fra tre forskellige hjem, der er blevet akustikreguleret samt billeder fra boligerne og området.

På vores tur rundt i de tre fortalte et ægtepar, at akustikreguleringen har gjort det nemmere at føre samtaler, og det er også nemmere at høre fjernsynet.

 

Det er blevet lettere at føre samtaler, og lyden fra fjernsynet kan høres mere klart.

Udtaler beboer fra Søhusene

Ring til Alpha Akustik

+45 70 26 14 12

Email
Vi tager hånd om alt fra tilbud til montage og fra industrihaller til køkkenalrum. Kontakt os nu for yderligere rådgivning.