Akustikpuds på fredet kollegium

Nordisk Kollegium, på Østerbro, er et moderne kollegium som værner om beboernes velfærd. Dette til trods for at kollegiet er opført i 1942. 

Den store spisesal, hvor beboerne spiser både morgenmad og aftensmad, har siden tidernes morgen været enkel og smuk. Og har ved flere lejligheder været præmieret for sit flotte udseende. Det er de studerende selv, der gennem flere år har indsamlet fondsmidler til at få udført akustikprojektet. Dette vidner om det markante behov for støjdæmpning, der gjorde sig gældende inden montagen. 

Derfor har Nordisk Kollegium netop fået akustikpuds monteret i hele spisesalen. Pudsen er tilpasset stukken og 0rundt om søjlerne. Så rummet ser ud som før. Til gengæld er der nu dejlig lyd og rart at være.

Akustikpuds er en akustikløsning, der er fremstillet ved vi monterer akustikplader på hele loftet. Disse er limet på. Samlingerne mellem pladerne spartles og slibes. Derefter sprøjtes loftet med en lydtransparent puds. Pudsen slibes efterfølgende, og i nogle tilfælde pudses og slibes der af flere omgange.

Sikken udfordring - spisesalens klassiske udseende skulle forblive uændret, men man ønskede markant lydforbedring. Akustikpuds var den eneste rigtige løsning.

Peter Møller, Alpha Akustik

Andre eksempler